Intellence Loonadministratie
De loonadministratie voor het MKB

Complete Salaris Administratie

Vast tarief van € 160,- per medewerker, per jaar.

Doordat wij de loonadministratie volledig digitaal voor u verzorgen, is dit mogelijk in heel Nederland.

Contact


Wat valt er allemaal binnen het vaste tarief van € 160,-

Nieuwe werkgever:

Invoeren werkgever gegevens

Invoeren gegevens van uw werknemers

Werknemers in / uit dienst:

Invoeren gegevens nieuwe werknemers

In/uit dienst melden bij de belastingdienst

Maandelijks:

Loonstroken / betaallijst

Loon journaalpost voor uw boekhouding 

Aangifte loonheffingen naar de belastingdienst

Verwerken van mutaties (overwerk, reiskosten, adreswijzigingen, etc.)

Pensioen opgave

Aanleveren Sepa bestanden voor de salaris betalingen in een batch

Jaarlijks:

Berekening vakantiegeld

Jaaropgaven werknemers

Verstrekken van de verzamelloonstaat (voor uw verzekeringen)

Alle benodigde informatie vanuit de loonadministratie voor uw jaarafsluiting


Overige service binnen ons vaste tarief:

Engelstalige loonstroken (individueel te bepalen)

Subsidie WBSO speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

De mogelijkheid om de journaalpost te exporteren naar uw boekhouding

Loonstroken met uw logo en in de kleur van uw huisstijl

Werkgeversverklaring (voor hypotheek aanvraag)

Verwerken werkkostenregeling en indien nodig de aangifte met input vanuit uw financiële administratie

Pro forma berekeningen (bruto / netto / kosten werkgever)


Contact


Wij maken gebruik van Mijn Loon Dossier. Dit houdt in dat alle lonen in een beveiligd persoonlijk dossier geplaatst worden.

Als werkgever kunt u daar alle salaris informatie inzien en downloaden.

Voor de werknemers betekent dit dat zij de eigen loonstroken en jaaropgaven kunnen inzien via een handige app op de mobiele telefoon. 

(zowel voor apple als android beschikbaar).

Hiermee voldoen wij aan de privacywetgeving AVG.

 

Tarief

Het tarief van € 160,- is exclusief BTW. 


Uiteraard kunt u ook terecht voor alle overige vragen of advies met betrekking tot personeel en salarissen.

Tarief overige werkzaamheden

Het uurtarief voor extra werkzaamheden is € 50,- exclusief BTW. 

Ook voor werkzaamheden op locatie is het tarief € 50,- exclusief BTW (en 0,19 ct per km aan reiskosten).


Contact